Fieldcoaching

 

Fieldcoaching is letterlijk leren in de praktijk. Onze projectverpleegkundigen krijgen op de werkvloer ondersteuning van een fieldcoach om concrete uitdagingen nog beter te kunnen aanpakken. Zo staan ze sterk in hun schoenen.

Referentieverpleegkundigen

 

Dit zijn verpleegkundigen die advies geven aan collega’s binnen hun specifieke domein, waarin ze een uitzonderlijke expertise bezitten (bv. wondzorg). We hebben de verschillende expertises binnen ons team in kaart gebracht, zodat we die efficiënt kunnen inzetten in onze organisatie.

X-Care in Motion Zorgteam

 

We stellen een volledig team van zorgmedewerkers samen om bv. een winterafdeling te bemannen, of om ingeschakeld te worden bij crisissituaties. Zorginstellingen kunnen zich focussen op hun ‘normale’ werk, en zo de veiligheid en zorgkwaliteit blijven garanderen.

X-CiM is More

 

X-CiM is More is een systeem van ‘best practice sharing’. We laten zorgmedewerkers gestructureerd feedback geven tijdens en op het einde van een project (bv. rond onboarding, organisatie, materialen en protocollen). Daarna delen we hun verbetervoorstellen met de klant.

[vc_planet-group_versterken text_titel=”Jouw zorgkwaliteit vooruit helpen?” text_button=”Contacteer ons” link=”url:https%3A%2F%2Fplanet-group.be%2Fcontact%2F|title:contact”]